MojiPhone

Apple už oficiálne potvrdil, že skupinové hovory cez FaceTime vypol. Stalo sa tak z dôvodu bezpečnosti, keď som ako volajúci zahájil skupinový hovor a pridal som používateľa, mohol som hneď počuj čo hovorí alebo čo sa u neho deje a to bez toho, aby on musel hovor prijať. Celkom bizarný problém. Apple však neuvádza kedy sa ho podarí odstrániť a tak sme zatiaľ bez tejto možnosti telefonovania s viacerými ľuďmi súčasne.

30. januára 2019
Fotománia

+