iPhone Xr odhalil svoj názov ukrytý v jeho dvoch písmenách

iOS