MojiPhone

Ruské úrady požiadali spoločnosti Google a Apple, aby odstránili aplikáciu LinkedIn z obchodov Play a AppStore, ktoré operujú aktívne v tejto krajine. K tomuto kroku pristúpili iba niekoľko týždňov po tom, čo Rusko zablokovalo službu LinkedIn, respektíve jej webovú verziu.

Spoločnosť Apple potvrdila, že o odstránenie aplikácie z AppStore bola požiadaná už približne pred mesiacom. Defacto však aplikácia bola nefunkčná už od momentu vypnutia webovej verzie, ktorá funguje ako podklad pre dáta rovnako tak pre mobilnú aplikáciu. Spoločnosť LinkedIn vyjadrila poľutovanie a sklamanie nad týmto krokom Ruských orgánov.

Celý proces pritom spustil zákon, ktorý prešiel do platnosti v Novembri. Podľa neho všetky spoločnosti, ktoré zbierajú údaje o občanoch Ruska, teda vrátane spoločnosti LinkedIn, musia osobné dáta uschovávať na území Ruska. Čo spoločnosť LinkedIn nesplňuje, a preto bola týmto opatrením postihnutá aj ona.

Len pripomenieme, že firemná sociálna sieť LinkedIn má v súčasnosti niekoľko miliónov používateľov, registrovaných firiem a agentúr práve v Rusku.

Zdroj: macrumors.com

7. januára 2017
Fotománia

+