Používate QR čítačku na iPhone? Je to celkom zbytočné, fotoaparát si už poradí s jeho načítaním

iOS