iPad mini 5 sa zrejme dizajnovo nezmení. Napovedá uniknutý obal

iOS