Skype bojuje proti Facetime v skupinových hovoroch

iOS