MojiPhone

Skype sa rozhodol, že chce mať prvenstvo v počte možných účastníkov skupinového hovoru a tak svoje kapacity zdvojnásobil. Teda dnes už Skype ponúka možnosť pripojenia až pre päťdesiat užívateľov súčasne. To samozrejme prekonáva aj FaceTime . Ten dokáže súčasne obslúžiť 32 zákazníkov. Otázka však je, či ozaj treba tento počet navyšovať. Oveľa dôležitejšia je kvalita prenosu a intuitívnosť aplikácie počas používania. Najmä reálnosť odozvy a prenosu (závislá aj od internetového pripojenia) je pri veľkej skupine kľúčová.  Na strane druhej, je to natívna aplikácia verzus externá. No ak v tíme nemá každý iOS alebo macOS, potom je voľba pre Skype jasná.

8. apríla 2019
Fotománia

+