MojiPhone

 

Apple v týchto dňoch rozposiela developerom aplikácií, ktoré majú svoje diela umiestnené v App Store, že pre krajiny zo zoznamu (Kanada, Izrael, Mexiko, Nový Zéland, Rusko, Singapur a Južná Afrika) príde k zvýšeniu cien pre zákazníkov. Zmena je už schválená, každý z používateľov v danej krajine sa dozvie o zvýšení a aj novú cenu uvidí v App Store za 72 hodín.

Opačná situácia sa udeje v Rumunsku, kde sa App Store rozhodol kvôli zmene sadzby DPH (zníženie z 24% na 20%) zachovať síce ceny pre zákazníkov, ktorí si na svoje iOS zariadenia budú sťahovať softvér, avšak pre vývojárov zníženie sadzby DPH prinesie opačný efekt, a tým bude mierne zvýšenie zisku. Apple tiež vyhlásil, že na každú zmenu národnej legislatívy v krajine, kde je App Store k dispozícii bude vždy reagovať. V prípade, ak by sa napríklad na Slovensku zmenila sadzba DPH, bol by zrejme postup kalifornského gigantu identický, ako v prípade Rumunska. Otázka sadzby DPH sa stáva totiž otázkou aj kvôli blížiacim sa voľbám a každá jej zmena ovplyvní aj cenotvorbu Apple, vrátane vzťahu vývojárov k spoločnosti.

Zdroj: http://9to5mac.com

19. januára 2016
Fotománia

+