MojiPhone

Už od čias vynálezu mobilného telefónu, sú jeho najdôležitejšou a neoddeliteľnou súčasťou kontakty. Dnešné smartfóny nám ponúkajú širšie možnosti, ako v minulosti a ku kontaktu si môžete pridať e-mailovú adresu, adresu bydliska, firmy, webu, pripojiť fotografiu a mnohé iné. Len málokedy sa nájde užívateľ, ktorý by nebol závislý na svojich kontaktoch a preto je vhodné zabezpečiť sa proti ich strate a zálohovať ich na bezpečné miesto. iPhone resp. systém iOS, nám ponúka dve hlavné možnosti zálohy, a to prostredníctvom iCloud a iTunes. 

Záloha kontaktov pomocou iCloud

Dôvod, prečo uvádzam iCloud, ako prvú možnosť zálohy kontaktov je hlavne jednoduchosť, rýchlosť a dostupnosť. Dnešné verzie systému iOS s integrovanou podporou iCloudu, umožňujú veľmi pohodlne zálohovať kontakty a automaticky ich sychronizovať, čo znamená, že v prípade straty si jednoducho nahráte najnovšiu zálohu priamo v iPhone. Ich synchronizáciou v iCloud budú dostupné na všetkých vašich zariadeniach.

  • Otvorte Nastavenia a vyberte položku iCloud
  • Ak ešte nemáte nastavený iCloud účet, urobte tak
  • Vyberte možnosť Kontakty
Odteraz sa budú vaše kontakty automaticky zálohovať na Cloud spoločnosti Apple.

Záloha kontaktov pomocou iTunes

Aplikácia iTunes štandartne zálohuje kontakty automaticky, pri každej synchronizácií. Odporúčam skontrolovať, či ste náhodou túto možnosť nevypli.

  • pripojte váš iPhone k PC/Mac a spusťte aplikáciu iTunes
  • Vyberte váš iPhone na pravej, hornej strane prostredia (v iTunes 10 je to na ľavej strane)

 

  •  vyberte položku Informácie a presvedčte sa, či máte povolenú synchronizáciu kontaktov (ak synchronizujete pomocou iCloud, táto možnosť nebude dostupná)
  • vykonajte zálohu

Nezabudnite, že zálohou predídete nepríjemnostiam, pri strate kontaktov a nebudete musieť vytvárať nový adresár odznova.

4. decembra 2012
Fotománia

+