MojiPhone

Jedným z najväčších problémov bezdrôtových slúchadiel AirPods je to, že sa dajú veľmi ľahko stratiť. Sú dve, nie sú nijako spojené, a zrejme až tak dobre na uchu nedržia. Inak by predsa ľudia neriešili to, čo robiť v prípade ich straty, a nebolo by riešenie také populárne.

Dôkazom je aj aplikácia Finder for AirPods, ktorá sa objavila v AppStore za cenu 3,99 USD. Využívala silu signálu Bluetooth, ktoré vysielajú slúchadlá a telefón, a postupne, podľa sily signálu navigovala k strateným AirPods. A keďže slúchadlá sú separátne, a podľa toho aj vysielajú signál, trackovať ste mohli obe slúchadlá.

airpods

Aplikácia však po čase zmizla z AppStore, a to bez nejakého špeciálneho dôvodu od Apple. Mnoho potencionálnych zákazníkov a majiteľov AirPods prišlo o možnosť nájsť svoje slúchadlá v prípade, ak ich stratia. Aplikácia nemá nejaké špeciálne iné využitie, ktoré by mohlo pravidlám AppStore prekážať.

Jednou z možností je však to, že trackovanie slúchadiel je istým spôsobom forma sledovania. To by mohlo Apple vadiť, no či je to pravda nie je jasné. Uvidíme, či Apple po čase prinesie vysvetlenie, prípadne či sa aplikácia nevráti. Určite by viacerým majiteľom AirPods pomohla vtedy, kedy by to najviac potrebovali.

Zdroj: theverge.com

10. januára 2017
Fotománia

+