MojiPhone

Apple pociťuje, že okrem USA, kde sú jeho mapy celkom populárne, je v rámci Európy situácia odlišná a najmä konkurencia dokáže zaujať zákazníka viac, má detailnejšie podklady a napriek cene, ktorú musí zákazník zaplatiť, je to voľba pred Apple Mapy. A tak sa americkí vývojári rozhodli pridať do vlastnej aplikácie rozšírenú realitu a to v podobe snímania vozovky a situácie pred Vami, jej prenosu do aplikácie a vyhodnocovania čo najlepšej trasy. Bude to celkom podobné Google Street, trochu viac afektované. Aj tu však bude otázka, ako sa rýchlo dostaneme k mapovým podkladom a teda pridaniu funkcie aj pre náš región.

29. júla 2019
Fotománia

+