MojiPhone

Každá aplikácia, ktorá je v App Store sa predáva aj na základe toho, ako sa jej marketingu a grafickému stvárneniu darí zaujať. Týmto procesom som prešiel tiež, v dávnej minulosti som si aplikácie vyberal a skúšal podľa toho, ako ma zaujal screen jej prostredia. Apple teraz mení podmienky, za ktorých sa môže vývojár prezentovať pred zákazníkom. A to tým, že zvyšuje celkový počet obrázkov (screenshots), ktoré sa pri aplikácii alebo hre ukazujú. Dokonca, ak je program vytvorený na iPhone, iPad, Apple Watch a Apple TV (hry), potom je celkový počet obrázkov štyridsať (desať na každé zariadenie), čo je už dosť na prezentáciu a priblíženie obsahu. Najmä pri platenom obsahu, kde nie je trial to pomáha rozhodovať sa.

Zmena sa nedotkla videa, ktoré môže mať maximálne tridsať sekúnd a vývojár ich vie umiestniť na App Store tri. Tu sa už pravidlo násobenia, podľa počtu kompatibilných zariadení neaplikuje.

zdroj: apple

26. februára 2018
Fotománia

+