MojiPhone

Dlho, v zásade celý minulý rok dostával Apple pre svoju službu jednu facku za druhou. Údajné vízie o úspešnosti sa nenaplnili a napríklad Spotify stále unikal. Jeho počty užívateľov Apple Music nedokázal napodobniť. Na americkom trhu však začína pomaly zmena, hudba od Apple začína napredovať a rásť rýchlejšie, ako konkurencia. To dáva nádej, že by mohla v maximálnych číslach Spotify predbehnúť. Apple Music rastie približne o 5% nových užívateľov každý mesiac, Spotify pridáva iba 2% mesačne. A celkové čísla? Apple Music má 36 miliónov užívateľov a Spotify 70 miliónov, čo je približne dva krát viac.

Teraz je otázka, kedy sa týmto tempom obaja strenú. Keďže je však rozdiel obrovský a trend sa bude zrejme meniť, potom je odhad vyrovnania sa služieb obtiažny.

zdroj: 9to5mac.com

13. februára 2018
Fotománia

+