MojiPhone

Očakávania a túžby. Tie nakoniec Apple nevypočuje a svoj produkt, o ktorom sa už hovorilo ako o istom riešení zrušil. A tak sa AirPower svojej premiéry nedočká. Apple sám priznáva, že na projekte sa pracovalo dlhé mesiace a nakoniec musela byť bezdrôtová nabíjačka zrušená, pretože jej výsledná podoba nedosahovala vysoké štandardy spoločnosti. Čo to presne znamená, nie je celkom jasné. Aj keď systém vo verzii iOS 12.2 bol pripravený, hardvér to nedokázal.

31. marca 2019
Fotománia

+