MojiPhone

Obnovy a novej verzie systému sa dočkal iOS, macOS, watchOS a tiež tvOS. Kompletné portfólio systémov, ktoré Apple nasadzuje do hardvéru sa jeho tvorcovia rozhodli oživiť. Pri iOS ide o číselnú verziu 11.2.6 a jej hlavným prínosom má byť oprava komunikácie, ktorá mala za následok výpadok aplikácií na komunikáciu. Rovnaká situácia sa objavuje aj pri veľkých mac strojoch, preto je k dispozícii hneď macOS 10.13.3. No a býva zvykom, že do tretice všetko dobre, keďže Apple watch sú do veľkej miery prepojené s iOS, je logické, že problém sa vyskytuje aj pri hodinkách. Teda wachOS 4.2.3 sa dostáva rovnako ku konečným zákazníkom. No a ostáva už iba tvOS, číselná verzia 11.2.5 prináša skôr opravu stability, viac sa o nej Apple ani nezmieňuje.

zdroj: apple, iupdateos.com

20. februára 2018
Fotománia

+