MojiPhone

Aj keď ide o staršie operačné systémy, Apple kvôli oprave chyby sprístupnil aktualizáciu pre iOS 9 a iOS 10. Aj keď ide o malé percento zákazníkov, stále sú oba staršie systémy nainštalované v tisícoch zariadení a preto sa spoločnosť rozhodla, že opraví chybu spojenú so zlým meraním polohy GPS a taktiež nesprávne automatické nastavovanie času, o ktoré sa stará systém. Keďže na obe verzie sa oficiálne späť vrátiť nedá, je určená výlučne pre tých majiteľov iOS, ktorí neprešli na novšie aktualizácie.

23. júla 2019
Fotománia

+