MojiPhone

Možnosť vytvoriť, vytlačiť alebo odoslať faktúru odberateľovi nebola nikdy jednoduchšia, ako práve s aplikáciou iFaktúry pre Váš iPhone. Využiteľnosť aplikácie a jej funkcionalita je obdivuhodná. Naznačujú  to nielen recenzie používateľov tejto novinky v obore administratívy financii na iPhone. Už pri prvom spustení aplikácie na Vás zapôsobí elegantný, decentný a pritom moderný dizajn aplikácie. Kombinácia farieb a imitácia materiálov kože a dreva na pozadí je príjemná na pohľad. Stačí niekoľko dotykov, zadanie potrebných údajov a faktúru môžete okamžite zaslať.

Po spustení aplikácie, sú efektne usporiadené položky počnúc možnosťou vytvorenia novej faktúry, prehľadom vyhotovených faktúr, zoznamom odberateľov až po nastavenia dodávateľa.

Krok po kroku

Pred samotným vystavením faktúry je dôležité nastaviť dodávateľa, teda informácie o subjekte vystavujúceho požadovanú faktúru. Pridaním nového dodávateľa nastavíte dôležité informácie o tom, či ste platcom DPH alebo neplatcom DPH, názov firmy, adresu, IČO, DIČ, IČ DPH. V nadväznosti pokračuje vyplnenie údajov o bankovom spojení a údajov o živnosti alebo spoločnosti.Nastavenia obsahujú sekciu pre vyplnenie datailov faktúry ako výška DPH, úvodný a záverečný text, doplnkové informácie, forma úhrady – hotovostne alebo prevodom, upraviteľná doba splatnosti faktúry, konštantný symbol, e-mail. V nastaveniach nájdete aj e-mail kontakt pre užívateľskú podporu. Identický je aj postup nastavení položky odberateľa, kde sa nevyžaduje vyplnenie skutočnosti o tom, či je odberateľ platcom alebo neplatcom DPH.

V momente, keď máte vyplnené informácie o dodávateľovi a odberateľovi môžete prejsť k vytvoreniu novej faktúry. Zvolíte vopred zadaného dodávateľa a odberateľa. Základné údaje doplníte v detailoch faktúry, čím môžeme rozumieť číslo faktúry, forma úhrady, dátum splatnosti a vystavenia, číslo objednávky atď. Poslednou časťou postupu je samotný názov položky a jej jednotka. Cena a DPH sú automaticky vypočítané. Finálnou etapou je uloženie vytvorenej faktúry, ktorej náhlad zobrazuje predpísanú a náležitú formu. Teraz už stačí len odoslať ! 

iFaktúry sa preukázala ako spolahlivý spoločník na cestách, pri riešení problému vystavenia fakturačného dokladu v krátkom čase. Intuitívne vyriešené ovládanie i orientácia v aplikácii je spojené s kvalitou a príjemným dizajnom – funkcionalita v ozajstnom zmysle slova. Investícia do aplikácie sa oplatí a uľahčí mnoho problémov v tejto oblasti a podľa vyjadrení developera môžeme v dohľadnej dobe očakávať verziu pre iPad. Podnikatelia alebo živnostníci budú mať s týmto nástrojom po ruke kvalitnú pomoc kdekoľvek sa budú nachádzať .Developerom aplikácie iFaktúry je Erik Hudak, kreative.sk .

Aplikácia je dostupná pre iPhone a iPod Touch a je možné ju zakúpiť v AppStore za 1,59€.

[app url=“http://itunes.apple.com/sk/app/ifaktury/id501173310?mt=8″]

1. septembra 2012
Fotománia

+