MojiPhone

Dnes si predstavíme aplikáciu iGramatika Pro, od mladého a nádejného vývojára Martina Hermana, o ktorom by ste určite na ulici nepovedali, že sa môže venovať vývoju iOS aplikácií. Nie je to jeho jediný počin v oblasti iOS a podľa jeho tvrdení je v budúcnosti možná vývojárska dráha, aj pre OSX. Podstatné je, že tento mladý, ambiciózny študent má chuť zintezívniť tempo, napriek školským povinnostiam. K tvorbe aplikácie iGramatika SK je potrebné povedať, že k vývoju aplikácie ho viedla neznalosť pravopisu ako mladých, tak aj starších. Čo sa týka využiteľnosti iGramatiky Pro, určite nieje daná vekovou hranicou. Predsa, ako sa hovorí, vtáka poznáš po perí a človeka po reči, tak hor sa na lámanie pravopisu!

Aplikácia sa zameriava na správne dopľňanie i/y v slovenskom jazyku jednoduchou a zaujímavou formou. Zaujať môže aj  dostupný a časovaný mód, v ktorom počas časového limitu musíte správne doplniť čo najviac slov alebo slovných spojení. Priamo v  GameCentre môžete porovnávať skóre s priateľmi alebo s ostatnými používateľmi iGramatiky Pro. Po každom doplnení Vám aplikácia ukáže správnu odpoveď. Nesprávne doplnené slová alebo slovné spojenia sa Vám pridávajú do histórie aj so správnou odpoveďou. Táto učebná pomôcka je využiteľná nielen pre žiakov druhého stupňa základných škôl, to či ste stredoškolák, vysokoškolák, učiteľ, lekár, administratívny pracovník alebo dôchodca naozaj nezáleží. Pretože zábavnou formou precvičovania v autobuse, v čakárni u lekára, alebo cez prestávku pred diktátom sa užívateľ zdokonaľuje v “chytákoch” slovenskej gramatiky.

Čo nám iGramatika Pro ponúka:

  • databázu obsahujúcu viac než 6000 slov a slovných spojení
  • zobrazovanie správnej odpovede po správnom, ale aj nesprávnom doplnení
  • resetovateľné počítadlá
  • časovaný, súťažný mód
  • GameCenter
  • históriu nesprávne doplnených aj so správnou odpoveďou
  • nastavenia pozadia
  • jednoduché prostredie
  • kopletný návod
  • multitasking (na podporovaných prístrojoch)

Po štarte aplikácie iGramatika Pro sa automaticky vygeneruje slovo, alebo slovné spojenie, s chýbajúcim „i“, alebo „y“. Na mieste chýbajúceho písmena je _ (podčiarkovník). Po zadaní odpovede užívateľom, aplikácia ukáže správnu odpoveď zelenou (ak ste doplnili správne), alebo červenou (ak ste doplnili nesprávne). Správne odpovede sa zobrazia na 1 sekundu. Po každej odpovedi sa Vám automaticky obnovia počítadlá a pokiaľ bola odpoveď nesprávna, slovo sa zobrazí / pridá do histórie nesprávnych slov.

K histórii nesprávnych slov sa dostanete stlačením tlačidla „Nesprávne“. Zobrazia sa všetky slová a slovné spojenia, ktoré boli zadané nesprávne (dlhé slovné spojenia sa objavia v skrátenej forme) História sa obnovuje po každom nesprávnom zadaní. Naspäť k počítadlám sa dostanete pomocou tlačítka „Počítadlá“.Aby ste vynulovali počítadlá a históriu nesprávne doplnených slov, stlačte tlačítko „Refresh“ (kruhová šípka v ľavom dolnom rohu).

Časový mód je podporovaný iba na prístrojoch iPhone 3GS, iPhone 4, iPod Touch 2G, iPod Touch 3G, iPod Touch 4G a iPad s iOS 4.1 a vyššie.  V tomto móde máte za úlohu správne doplniť čo najviac slov a slovných spojení počas časového limitu 2 minúty. Vaše skóre bude po uplynutí zdieľané v GameCentri, pokiaľ teda máte aktívne pripojenie na internet. Skóre sa počíta pomocou vzorca „skóre = správne – nesprávne“. Časovaný mód môžete kedykoľvek ukončiť stlačením tlačítka „Ukončiť“, alebo ukončením aplikácie. Po uplynutí časového limitu, alebo po predčasnom ukončení si môžete pozrieť nesprávne doplnené odpovede. Aby ste zobrazili Vaše poradie v rebríčku iGramatiky, stlačte tlačidlo „GameCenter“.

Pomocou tlačítka „Podpora“ v nastaveniach môžete kontaktovať developera v prípade výskytu chýb.

Hodnotenie radakcie :

Aplikácia iGramatika Pro, od mladého vývojára Martina, príjemne prekvapila nie len po stránke funkcionality, ale aj užitočnosti. Zaujímavý je časový mód, ktorý sa vo free verzií aplikácie iGramatika SK nevyskytuje a tým sa stáva platená verzia atraktívnejšou, pre „lámačov pravopisných spojení“. Jednoduchosť a neprílíšná prepracovanosť prostredia pôsobí v celku dobre a nemätie užívateľa. Osobne mňa zaujali štatistické údaje a percentuálna úspešnosť dopĺňania i/y, čo vo mne evokovalo väčšiu motiváciu správne vypĺňať, ak som sa predtým pomýlil. iGramatika Pro je  aplikácia, ktorá zahŕňa v sebe vynikajúcu učebnú pomôcku v oblasti pravopisu a možnosti trénovania pravopisnej zdatnosti kdekoľvek, bez vekových hraníc. Veľká databáza slov a slovných spojení je základ, no prípadnému rozšíreniu sa len priaznivo posunú hranice iGramatiky Pro. Rozhodne môžem povedať, že si túto aplikáciu sám pustím aj po napísaní hodnotenia, pretože stále sa je v čom zlepšovať. To platí aj pre mladého developera Martina Hermana, ktorému držíme palce, aby rozširoval svoje schopnosti a radi predstavíme jeho ďaľšie aplikácie !

iGramatika Pro je dostupná za cenu 1,59 €, pre všetky iOS zariadenia. Zakúpiť si ju môžete kliknutím na nasledovný odkaz

[app url=“http://itunes.apple.com/sk/app/igramatika-pro/id441716670?mt=8″]

Dostupná je aj orezaná verzia iGramatika SK zdarma. Stiahnúť si ju môžete kliknutím na nasledovný odkaz

[app url=“http://itunes.apple.com/sk/app/igramatika-sk/id413903341?mt=8″]

 

1. septembra 2012
Fotománia

+