MojiPhone

Známy prekladač Microsoft Translator pracuje cez web rozhranie a na tomto mieste ho väčšina záujemcov aj používa. Existuje však tiež iOS verzia, ktorá navyše prináša off-line mód, teda režim, v ktorom nie sme odkázaní na používanie dát. Aplikácia je už dostupná v App Store, samozrejme zdarma, tak môže obohatiť aj vašu zbierku.

zdroj: Apple

26. apríla 2018
Fotománia

+