MojiPhone

Od dnešného dňa vchádzajú do platnosti nové roamingové pravidlá v Európskej Únií. Dlhý čas sme čakali na to, aby sme v zahraničí mohli volať ako doma. Našťastie sme sa dočkali, a prinášame vám prehľad toho, čo zmena roamingových poplatkov znamená.

V zahraničí ako doma

Prvým pravidlom je využívanie služieb mobilných operátorov v zahraničí tak, ako doma. Znamená to, že ak máte predplatenú kartu, v krajine kde roamingové poplatky neplatia, budete platiť za volania a SMS rovnakú sumu, ako na slovensku. Špecifikáciá majú v tomto prípade mobilné dáta. V prípade, že je cena za jeden GB nižšia ako 7,70 EUR, môže operátor využiť pravidlo „roam like at home“, ktoré funguje ako ochrana voči zneužívaniu zahraničných kariet na využívanie primárne doma.

Pravidlo dáva operátorovi možnosť účtovať poplatky v prípade, že vzniká podozrenie, že je využívanie zahraničnej karty zneužívané. Ak teda zistíte, že sa vám viac oplatí zahraničná karta, a chcete ju dlhodobo využívať doma, môže to znamenať dodatočné poplatky. V tomto prípade totiž poplatky nie sú stanované ako povinnosť a operátor sa o ich uplatnení môže rozhodnúť sám.

V rámci analýzy tak budú môcť operátori sledovať v období 4-och mesiacov správanie svojich zákazníkov, a v prípade podozrenia na zneužívanie služby žiadať od nich vyjadrenie, a to do 14-tich dní.

V prípade paušálu sú uplatňované rovnaké pravidlá, teda balík volaní a SMS je v zahraničí, kde neplatia roamingové regulácie, totožný s tým, ktorý máme v domácej sieti. Opäť sa špecifikácie týkajú dát. V tomto prípade sa uplatnenie princípu „roam like at home“ uplatňuje vypočítaním ceny za jeden GB voči cene paušálu bez DPH. Ak mám teda paušál, za ktorý platím 25 EUR bez DPH, a v balíku mám 3 GB dát, je cena za 1 GB dát 8,3 EUR bez DPH. Cena je nižšia ako 3,85 EUR za GB (čo je dohodnutý limit pre jeden GB za rok 2017), tým pádom mám v zahraničí rovnaký objem dát, ako vo svojej domovskej krajine.

Ak však môj paušál stojí 30 EUR bez DPH, a v balíku mám objem 10 GB dát, čo znamená v prepočte 3 EUR / GB dát, uplatní sa ešte ďalšia sadzba a to je limit za úhradu medzi operátormi, ktorý je 7,70 EUR za jeden GB pre rok 2017 a potom pri výpočte:  (2 x (25 / 7,7) = 6,5), máme v zahraničí neobmedzené volania, SMS správy a k tomu 6,5 GB dát. Teda zníženie, oproti národnému balíčku. Opäť sa však jedná o možnosť, nie povinnosť.

Domovské pravidlá sa nemenia

Pravidlá sa menia pre roaming, avšak nemenia sa pre využívanie domácich služieb v domácej sieti. Čo znamená, že ak voláte do zahraničia, pravidlá si určujú operátori v domovskej krajine. V tomto prípade tak o zjednotení cien nie je možné hovoriť.

Máte k roamingu otázky? Pošlite nám vašu otázku na jakub@mojiphone.sk

 

15. júna 2017
Fotománia

+