MojiPhone

Diagnostika na macOS, ktorú robí aj Apple je k dispozícii pre každého užívateľa tohto systému. Úplne postačuje, aby ste dodržali nasledovný postup a dokážete si zobraziť údaje o systéme, hardvéri a jeho práci a prípadné problémy. Takže, macOS treba:

  • úplne vypnúť a odpojiť všetky externé periférie,
  • zapnite macOS a súčasne držte tlačidlo písmena „D“,
  • pustite tlačidlo písmena „D“ akonáhle vidíte výber jazykov na obrazovke a vyberte slovenčinu,
  • pripojte sa k WiFi podľa pokynov,
  • spustí sa samotný test

Pri každej chybovej informácii ju stačí zadať do databázy a vidíte, čo sa za ňou ukrýva.

13. marca 2019
Fotománia

+