MojiPhone

Spoločnosť UBER, ktorá pôsobí ako alternatíva k štandardným taxislužbám na slovensku, od dnešného dňa pozastavuje svoju činnosť na slovensku. Vyplýva to z listu, ktorý spoločnosť rozoslala svojim šoférom. Informáciu priniesol Denník N.

Spoločnosť má problémy s prevádzkovaním už dlhodobo. Nie malé komplikácie ju čakali napríklad vo francúzsku, kde protesty proti UBER-u prepukli do veľkých obmedzujúcich akcií. Na slovensku sa voči taxislužbe UBER spojilo viacero taxikárskych spoločností. Spoločnosť na slovensku čelila obžalobe, v ktorej vo februári tohto roka padol rozsudok ukladajúci spoločnosti spĺňať rovnaké podmienky a licencie, ako ostatné taxislužby. Tieto podmienky v tomto momente UBER nespĺňa, a to hlavne zo statusu vodičov, ktorí nie sú regulérnymi taxikármi a nemajú licenciu, ako štandardní vodiči taxislužieb.

Spoločnosť sa voči rozsudku neodvolala. Dnešným dňom tak predbežné opatrenie nadobúda platnosť. Hoc aplikácia stále ponúka možnosť prevozu aj na území slovenskej republiky, podľa listu adresovaného vodičom od 22:00 hodiny nebude možné z titulu vodiča UBER prevádzkovať svoje vozidlo ako vozidlo UBER na území slovenskej republiky.

Ako bude ďalej spoločnosť voči tomuto rozhodnutiu pokračovať, zatiaľ nie je známe. Vodiči bez licencie tvoria veľké percento prevádzkovaných vodičov a teda toto obmedzenie znamená zásadnú zmenu pre fungovanie UBER-u. Ten síce má aj štandardných, licencovaných vodičov, je ich však neporovnateľne viac. Na druhú stranu však povinnosť vybaviť si licencie pre všetkých vodičov spája UBER s ostatnými taxislužbami, čo od začiatku nebol zámer. Práve naopak. Sme tak zvedaví, ako sa bude pokračovanie, alebo nepokračovanie UBER-u na slovensku vyvíjať.

Zdroj: dennikn.sk
27. marca 2018
Fotománia

+