MojiPhone

Aplikácia, od ktorej sa čaká radikálna zmena a vlastne aj obmedzenie prístupu k určitým videám je tu. Google sa chváli tým, že ochrana detí je pre spoločnosť kľúčová a preto je pre nich aplikácia, ktorá zamedzí a vlastne ani nedovolí vyhľadať a zobraziť obsah, ktorý nie je vhodný pre deti podstatná. Aplikácia pozná osem profilov, podľa toho, ako si to rodič nastaví. Sťahovať sa dá priamo z iTunes.

28. februára 2019
Fotománia

+